Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου 2010

Τρύπια η βάρκα του Ψαρρά

Γράφει η Αλεξάνδρα-Μαρία Τράγκα
Και μετά τo νέο λίβελο της Eλευθεροτυπίας για το blog Ζητείται Ελπίδα, έγινε πλέον αντιληπτό ότι ο άνθρωπος κ. Ψαρράς μάλλον δεν έχει συναίσθηση των πράξεών του!!
Εξακολουθεί παράνομα και αντιβαίνοντας κάθε εσωτερικό και Κοινοτικό Δίκαιο, να επιτίθεται εναντίον ενός blog προσπαθώντας να το ταυτοποιήσει με κάποια δήθεν διαχειρίστρια που τον βολεύει, συλλέγοντας στοιχεία και... περικοπές από το ίδιο το ιστολόγιο, για να μας πείσει ότι η συγκεκριμένη ιστοσελίδα ανήκει στη δικαστή με την οποία βρίσκεται σε αντιδικία η νομική σύμβουλος του Μέσου που εργάζεται, αποσιωπώντας ακόμα ότι ο ίδιος είχε δικαστικά προηγούμενα με τη λειτουργό της Θέμιδας.
Δεν ξέρουμε αν έχει συμβουλευτεί δικηγόρο αλλά είμαστε σίγουροι ότι αγνόησε την Οδηγία 2002/58 (ΕΚ), που κυρώθηκε με το Νόμο 3471/2006 που ορίζει ότι το Διαδίκτυο σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) θεωρείται μέσο επικοινωνίας & όχι Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ). Ως εκ τούτου δεν μπορεί να επιβληθεί οποιοσδήποτε περιορισμός υφίσταται στην άσκηση της ελευθερίας του τύπου (αυτόφωρο ύστερα από υποβολή έγκλησης-μήνυσης & άσκηση αγωγής περί τύπου από πρόσωπα, που θεωρούν, ότι διαπομπεύονται δημόσια από τα ΜΜΕ) ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΟΧΙ ΜΜΕ.
Σε ό,τι αφορά στο απόρρητο της επικοινωνίας, αυτό κατοχυρώνεται στο άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο άρθρο 17 του Διεθνούς Συμφώνου περί Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων της 19-12-1966 (ήδη ν.2462/1997), στο άρθρο 12 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ο.Η.Ε.) και στο άρθρο 17 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σχετικό δικαίωμα έχει δύο επιμέρους συνιστώσες: πρώτον, την ελευθερία της ανταπόκρισης ή επικοινωνίας τόσο με επιστολές όσο και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
Δεύτερον, το απόρρητο όλων των μορφών επικοινωνίας, εφόσον όσοι επικοινωνούν θέλουν να διατηρήσουν τη μυστικότητα. Εάν κάποιος που επικοινωνεί δεν θέλει τη μυστικότητα, τότε δεν πρόκειται για προστασία ανταπόκρισης, αλλά ελευθερία της έκφρασης.
Στις ρυθμίσεις του άρθρου 19 του Συντάγματος αντιτίθεται κάθε μορφή παρακολούθησης, ελέγχου και αποτύπωσης της ανταπόκρισης ή επικοινωνίας, κάθε μορφή παρεμπόδισης της επικοινωνίας, καθώς και κάθε μορφή χρησιμοποίησης αποδεικτικών μέσων, τα οποία αποκτήθηκαν κατά παράβαση της συνταγματικής προστασίας του απορρήτου.
Όπως συνάγεται λοιπόν με βάση τα ανωτέρω, ο κύριος Ψαρράς είναι ανεπίδεκτος μαθήσεως!
Ο κύριος Ψαρράς όμως κάνει κουρελόχαρτο και τον ίδιο τον κώδικα δεοντολογίας της ΕΣΗΕΑ, ο οποίος χαρακτηριστικά ορίζει ότι:
Το δικαίωμα του ανθρώπου και του πολίτη να πληροφορεί και να πληροφορείται ελεύθερα είναι αναφαίρετο. Η πληροφόρηση είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα ή μέσο προπαγάνδας. Ο δημοσιογράφος δικαιούται και οφείλει:
1β. Να θεωρεί προσβολή για την κοινωνία και πράξη μειωτική για τον εαυτό του τη διαστρέβλωση, την απόκρυψη, την αλλοίωση ή την πλαστογράφηση των πραγματικών περιστατικών
1δ. Να μεταδίδει την πληροφορία και την είδηση ανεπηρέαστα από τις προσωπικές πολιτικές, κοινωνικές, θρησκευτικές, φυλετικές και πολιτισμικές απόψεις ή πεποιθήσεις του.
1ε. Να ερευνά προκαταβολικά, με αίσθημα ευθύνης και με επίγνωση των συνεπειών, την ακρίβεια της πληροφορίας ή της είδησης που πρόκειται να μεταδώσει.
στ. Να επανορθώνει χωρίς χρονοτριβή, με ανάλογη παρουσίαση και ενδεδειγμένο τονισμό, ανακριβείς πληροφορίες και ψευδείς ισχυρισμούς, που προσβάλλουν την τιμή και την υπόληψη του ανθρώπου και του πολίτη και να δημοσιεύει ή να μεταδίδει την αντίθετη άποψη, χωρίς, αναγκαστικά, ανταπάντηση, η οποία θα τον έθετε σε προνομιακή θέση έναντι του θιγομένου.
7β. Να αποφεύγει τη χυδαιογραφία, τη χυδαιολογία και τη γλωσσική βαρβαρότητα, τηρώντας, ακόμη και στη σάτιρα και τη γελοιογραφία, τους κανόνες της επαγγελματικής ηθικής και της κοινωνικής ευθύνης.
O ίδιος κώδικας, στο άρθρο 8, αναφέρει ότι: "H παραβίαση των διατάξεων αυτού του Κώδικα, εκτός από τις περιπτώσεις που τιμωρούνται αυτοτελώς από το δίκαιο (παραβίαση ιδιωτικής ζωής, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κλπ.) συνιστούν πειθαρχικά παραπτώματα που επισύρουν σχετικές κυρώσεις".
Κατόπιν τούτων, καλούμε τους κ.κ. Εισαγγελείς της χώρας να πάψουν να ερευνούν το blog marianaonice, γιατί και αυτοί παράνομοι είναι, αφού δεν υπήρξε μέχρι τώρα η νόμιμη οδός άρσης του απορρήτου του. Αντιθέτως, τους ζητούμε ας ασχοληθούν με αυτούς που κατάφωρα παραβίασαν το Σύνταγμα, τους Νόμους του κράτους και τον κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλματός τους.
Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το ζήτημα δεν είναι αν το ιστολόγιο ανήκει ή όχι σε ένα φυσικό πρόσωπο που ποτέ δεν κοινοποίησε την ταυτότητά του, αλλά αν ο κύριος Ψαρράς και τα αφεντικά του προσπαθούν να αποκαλύψουν την ταυτότητα ενός χρήστη του ίντερνετ με εντελώς παράνομο τρόπο και μάλιστα στην Ελλάδα του 2010!
By:kontiloforos