Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2011

Μια Μονή γεμάτη ιστορία


Τοποθεσία και υπαγωγή.
Η Ιερά Μονή τού Αγίου Ιωάννου τού Θεολόγου είναι κτισμένη στους Δυτικούς πρόποδες τού Υμηττού. Υπάγεται Εκκλησιαστικά στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών και Διοικητικά στα όρια τού Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
Το οικοδομικό συγκρότημα της Ιεράς Μονής κηρύχθηκε «προέχον βυζαντινό μνημείο» με το Β.Δ. της 19-4-1921 ( Φ.Ε.Κ. 68/Α/26-4-1921). Στις 10-10-1959  χαρακτηρίσθηκε διατηρητέο ιστορικό μνημείο (Φ.Ε.Κ. 384/Β/7-11-1959) ενώ το 1971 με το Β.Δ. 497 ονομάσθηκε Ιερά γυναικεία κοινοβιακή Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου – Παπάγου (Φ.Ε.Κ. 150/Α/26-7-1971) .
Ίδρυση και εξέλιξη.
Αγνωστοι παραμένουν οι ιδρυτές της Ιεράς Μονής καθώς και το έτος ίδρυσής της. Η παρουσία αρχιτεκτονικών στοιχείων, όπως κιονόκρανα , επιθήματα κλπ, σε δεύτερη χρήση ή και εντοιχισμένα στην τοιχοποιία και στην σκάλα πού οδηγεί στον νάρθηκα , επίσης εκείνων πού είναι τοποθετημένα εξωτερικά τού ανατολικού και τού νότιου τοίχου τού καθολικού και τού ανατολικού τοίχου της Τράπεζας οδηγεί σε συμπεράσματα ύπαρξης προγενέστερων κτισμάτων και χρήσης των δομικών στοιχείων για την ανέγερση τής Ιεράς Μονής.