Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2009

ΔΩΡΕΑΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΘΩΜΗΣ


ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ (27/08/2009)

27/08/2009 Ολοκληρώθηκαν τα πρώτα βήματα για την εγκατάσταση ασύρματου ίντερνετ στην περιοχή της Βαλύρας,με τις κεραίες που είναι εγκατεστημένες στο Δημαρχείο και στην πλατεία ήδη να εκπέμπουν.Τις επόμενες μέρες θα ολοκληρωθούν οι εργασίες για να δοθεί στους πολίτες ολόκληρο το δίκτυο. Δοκιμάστε το και αναφέρατε τυχόν προβλήματα.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΝΤΕΡΝΤΕΤ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΘΩΜΗΣ
"Ανάπτυξη Δημόσιων Σημείων Ασύρματης Ευρυζωνικής Πρόσβασης στο Διαδίκτυο" του Μέτρου 4.2. "Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης" της ΚτΠ. Αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία περισσότερων από 150 ΑΣΠ (Ασύρματα Σημεία Πρόσβασης) στο Internet σε υπαίθριους κατά κύριο λόγο χώρους που ανήκουν σε δημόσιους φορείς. Στόχος του έργου είναι να παρασχεθεί η δυνατότητα ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο σε πολυσύχναστους χώρους Δημόσιου Ενδιαφέροντος.
Ως ΑΣΠ Ασύρματο Σημείο Πρόσβασης (Wireless Hotspot) λογίζεται ένας ενιαίος χώρος ο οποίος με βάση την τεχνολογία Wi-Fi καλύπτεται με ασύρματη σύνδεση με το διαδίκτυο. Για τους σκοπούς του έργου στο χώρο κάλυψης τοποθετήθηκαν ΣΑΠ - Συσκευές Ασύρματης Πρόσβασης (Access Points) οι οποίες θα αποτελούν το σημείο σύνδεσης των πολιτών με το διαδίκτυο. Οι ΣΑΠ συνδέονται με το Κεντρικό Σημείο Πρόσβασης στο Διαδίκτυο μέσω Ασύρματων Γεφυρών (Wireless Bridges) και των αντίστοιχων κεραιών.
ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ.
--------------------------------------------------------------------------------
Από την ιστοσελίδα Δήμος Ιθώμης Μεσσηνίας
www.dimosithomis.gr/el/sx_printEvent.asp?eventID=18

Με μια μαγευτική βραδιά Γιάννη Ρίτσου,έληξαν τα Ιθωμαία 2009.

Με βραδιά αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη
γέννηση του Γιάννη Ρίτσου έληξαν στην Αρχαία
Μεσσήνη τα εφετινά Ιθωμαία.Η εκδήλωση έλαβε
χώρα στο αρχαίο ωδείο της Αρχαίας Μεσσήνης
που ήταν κατάμεστο από κόσμο, ο οποίος παρακο-
λουθούσε με θρησκευτική κατάνυξη τους καλλι-
τέχνες να ερμηνεύουν έργα του ποιητή της Ρωμιο-
σύνης , των καταφρονεμένων , των αδικημένων,
των φτωχών.


Διαβάστε περισσότερα στο: http://www.ithominews.blpgspot.com/