Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012

Τ ο π α ρ α σ κ ή ν ι ο τ η ς π τ ώ χ ε υ σ η ς τ ο υ 1 8 9 3


Λιθογραφία της δεκαετίας του 1890 με σατιρικό θέμα. 
H Eλλάδα με τον Tρικούπη (σκυλάκι) δίπλα της νουθετεί
 τους τραπεζίτες, μεγαλοκεφαλαιούχους. 
Oι τελευταίοι δείχνουν τις άδειες τσέπες τους, ζητώντας νέα δάνεια…

Π ρ ο λ ε γ ό μ ε ν α


Σύγχρονες ασθένειες δεν αντιμετωπίζονται με αναχρονιστικές συνταγές. Και το κινίνο που έσωζε ζωές από την ελονοσία κατά το μεσοπόλεμο, σήμερα είναι άγνωστο στις νέες γενιές.


Κάθε εποχή πάσχει από τα δικά της σύνδρομα που αποτελούν απότοκο συγκεκριμένων εξελίξεων, περιστάσεων και συνθηκών σε δεδομένη χρονική περίοδο.


Θα ήταν αυταπάτη η αναζήτηση λύσεων για τη σύγχρονη κρίση σε οικονομικά μοντέλα παρωχημένων κρίσεων.


Οι εραστές καινοτόμων οικονομικών προτάσεων θα χρειαστεί να ανακαλύψουν τη «Νέα Αμερική» στηριζόμενοι στις δικές τους ευφυείς συλλήψεις, που τις προσδοκά διψασμένη η «επί χρήμασι κρεμάμενη» ανθρωπότητα.


Οι καινοτομίες, είναι δύσκολο να προκύψουν από την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος στα «θολωμένα» μας μυαλά. Και δεν είναι προϊόν παρθενογένεσης. Προϋποθέτουν συστηματική εργασία, δίψα για γνώση, εμπνευσμένο πάθος, υψηλό φρόνημα, ανθρωπιστικό - ενωτικό πνεύμα και έλλειψη μιζέριας.