Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011

Ο λούστρος ...αφήκε άλλον στο ποδάρι του!!!

"Εις την πλατειαν του Συντάγματος ήτο πασίγνωστος ο Σπανός - Μήτσος ο Σπανός, λούστρος ανδρωθείς εις τήν υπηρεσίαν των συχναζόντων εις τα καφενεία Ζαχαράτου.
Ο Σπανός εγυάλιζεν υποδήματα και έκανε θελήματα. Αλλά μίαν ημέραν οι πελάτες του τον εζήτησαν και δεν τον ευρον.
Ο Σπανός έφυγεν. Εις την πατρίδα του ; Όχι, πολύ μακρύτερα. Εφυγεν εις Αμερικήν, την νέαν πατρίδα των Ελλήνων.
Όταν τον εζήτησα και εγώ, παρουσιάσθη άλλος λούστρος εις την θέσιν του". - "Αυτός πάει για την Αμερική, μου είπε, κι' αφήκε μένα στο ποδάρι του". Και η φράση αυτή έμεινε, για να τη λέμε σε ανάλογες περιπτώσεις.

Ιωάννης Κονδυλάκης 
Εν έτη 1908 
 
 http://ganifantis.blogspot.com/2009/01/blog-post_30.html