Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2011

Αργολίδα:Σπήλαιο Ανδρίτσας - Το σπήλαιο του θανάτου

Tο σπηλαιοβάραθρο της Ανδρίτσας βρίσκεται στην περιοχή του Δήμου Λέρνας Αργολίδας, ανάμεσα στους οικισμούς Βελανιδιά και Ανδρίτσα.Το μυστήριο επικεντρώνεται στους σκελετούς των 33 ανθρώπων που εντοπίστηκαν τυχαία στο σπηλαιοβάραθρο της Ανδρίτσας το 2004 και, κυρίως, στους λόγους για τους οποίους αναγκάστηκαν αυτοί οι άνθρωποι των πρώτων χριστιανικών χρόνων να καταφύγουν στο σπήλαιο.Δίπλα στα ανθρώπινα λείψανα βρέθηκαν διάσπαρτα: πλήθος αγγείων (αμφορείς, πιθαμφορείς, πρόχοι και οινοχόες), λυχνάρια, πολλά μετάλλινα αντικείμενα, νομίσματα καθώς και ένας λιτανευτικός σταυρός χωρίς κανένα ίχνος μεταγενέστερης επέμβασης.