Σάββατο, 11 Ιουλίου 2015

ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΜΕΝΤΙΟΥΜ - ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΑ ΣΠΙΤΙΑ...

Τις τελευταίες κυρίως δεκαετίες κάποια περίεργα φαινόμενα γνωστά ήδη από τήν αρχαιότητα,  καθιερώθηκαν μέ μιά πιό ξεχωριστή ονομασία, ώς Πνευματισμός. 
Φαινόμενα όπως ή τηλεπάθεια, ή διόραση, ή τηλεκίνηση αντικειμένων από μεγάλη απόσταση, ή διείσδυση μέσα από τοίχους καί κλεισμένα παράθυρα, ή υλοποίηση καί ή εξαϋλωση, οί περίεργοι κρότοι καί οί μυστηριώδεις μουσικές αρμονίες, τά τραπεζάκια αλφαβήτου μέ μετακινούμενα  " προφητικά " γράμματα, τά στοιχειωμένα σπίτια, ό υπνωτισμός καί τά μέντιουμ, τά φαντάσματα καί οί ανατροπές επίπλων, καί άλλες παρόμοιες καταστάσεις ανήκουν στόν " πονηρό αυτό κύκλο " τού σύγχρονου Πνευματισμού...
Από τήν ιστορική επισκόπηση τού Πνευματισμού βγαίνει σαφέστατα τό συμπέρασμα τής  στενής σχέσης καί συγγένειάς του μέ τήν μαγεία καί τίς τεχνικές επίκλησης πονηρών πνευμάτων...
Προσπαθώντας οί άνθρωποι τού πνευματισμού νά αποφύγουν τόν σκόπελο αυτό καί γιά νά μή κατηγορούνται "αδίκως" όπως λένε γιά συνεργασία μέ τούς δαίμονες, ισχυρίζονται σήμερα ότι "ναί μέν, επικοινωνούν μέ πνεύματα" αλλά όμως μέ "αγαθά πνεύματα !!!"